Skip to content Skip to footer

Raadgevend Bureau INTER=ESSE helpt, ondersteunt en adviseert!

Raadgevend Bureau INTER=ESSE

Terwijl INTER=ESSE zich vooral richt op personen die, door welke oorzaak
dan ook, in een afhankelijkheidspositie zijn terechtgekomen, voer ik, op basis
van mijn kennis en ervaring die ik heb opgedaan bij de politie en in het openbaar
bestuur, op verzoek van verdachten of slachtoffers onafhankelijk pre-justitieel
verkennend en adviserend onderzoek uit. Dit gebeurt met name in gevallen die
betrekking hebben op strafrecht of strafvordering. Dit onderzoek vindt plaats
voorafgaand aan de eigenlijke procesgang.

Ontdek wat INTER=ESSE kan zijn voor jou

Ondernemers of organisaties

Als ondernemer en organisatie heeft u vaak te maken met overheidsinstanties; iets dat vaak tot problemen leidt. Door mijn jarenlange ervaring in het openbare bestuur kan INTER=ESSE voor u bemiddelen in conflicten, uw problemen helpen oplossen door u de juiste weg wijzen in juridische, ambtelijke en bestuurlijke procedures. Daarnaast kan INTER=ESSE ondersteunen bij veranderingstrajecten.

Particulieren

Personen, die onvoldoende in staat zijn om voor zichzelf op te kunnen komen of weinig kennis hebben van ambtelijke en juridische procedures, kunnen rekenen op mijn steun. Bijvoorbeeld in bezwaar-en beroepsprocedures of als onafhankelijke cliëntondersteuning (OCO) binnen het sociaal Domein (WMO etc.). Denk hierbij aan minima, asielzoekers, gewelds- en verkeersslachtoffers en zij, die anderszins in een afhankelijkheidspositie zijn terechtgekomen. In veel gevallen doet Raadgevend Bureau INTER=ESSE dit tegen een sterk gereduceerd tarief of zelfs pro deo.

Openbaar bestuurders

Door mijn ruime politieke en bestuurlijke ervaring en die van personen in mijn netwerk, kan ik ondersteuning, coaching, reflectie en advies bieden bij het politieke handwerk. Dit geldt voor alle vormen van politieke bestuur, zoals gemeenteraadsfracties, individuele raadsleden en wethouders; ongeacht de politieke kleur.

Energie halen uit het van betekenis kunnen zijn voor anderen

Mijn werk

INTER=ESSE (tussen zijn) heeft als doel het ondersteunen van zoveel mogelijk personen die niet (meer) voor zichzelf op kunnen komen. Ik bemiddel voor deze personen wanneer dit nodig is, bijvoorbeeld met overheden. Vaak kan dit zonder kosten. Daarnaast ondersteun ik ook ondernemers, organisaties en openbaar bestuurders.

Mijn missie

Ik ben gemotiveerd, geïnteresseerd en bovendien leergierig; ik deel graag mijn veelzijdige ervaringen en observaties en bied van daaruit ondersteuning aan de opdrachtgever of hulpvrager. Van mijn vader leerde ik al jong, dat wij op aarde zijn geroepen om anderen te helpen. Het geeft mij erg veel voldoening die levenswijze te volgen.

Mijn visie

Mijn werkwijze is samenwerkend, ondersteunend en pragmatisch. onder de motto’s: 'Afspraak is afspraak, zeggen wat je doet en doen wat je zegt.' Ik neem het het probleem niet over, maar werk samen met de opdrachtgever en hulpvrager om tot een oplossing te komen, hierbij neem ik een ondersteunde en adviserende rol aan.

Mijn werk

INTER=ESSE (tussen zijn) heeft als doel het ondersteunen van zoveel mogelijk personen die niet (meer) voor zichzelf op kunnen komen. Ik bemiddel voor deze personen wanneer dit nodig is, bijvoorbeeld met overheden. Vaak kan dit zonder kosten. Daarnaast ondersteun ik ook ondernemers, organisaties en openbaar bestuurders.

Mijn missie

Ik ben gemotiveerd, geïnteresseerd en bovendien leergierig; ik deel graag mijn veelzijdige ervaringen en observaties en bied van daaruit ondersteuning aan de opdrachtgever of hulpvrager. Van mijn vader leerde ik al jong, dat wij op aarde zijn geroepen om anderen te helpen. Het geeft mij erg veel voldoening die levenswijze te volgen.

Mijn visie

Mijn werkwijze is samenwerkend, ondersteunend en pragmatisch. onder de motto’s: 'Afspraak is afspraak, zeggen wat je doet en doen wat je zegt.' Ik neem het het probleem niet over, maar werk samen met de opdrachtgever en hulpvrager om tot een oplossing te komen, hierbij neem ik een ondersteunde en adviserende rol aan.

Jos Debreczenyi

Persoonskenmerken:
Werkervaring:

“Ik heb bestuurlijke en feitelijke ervaring opgedaan met veranderingstrajecten in organisaties en met medezeggenschap. Mijn door werkervaring en onbezoldigde nevenfuncties verworven competenties en observaties wil ik graag delen.

In de afgelopen bijna 50 jaar, vervulde ik – naast mijn betaalde functies – verscheidene onbetaalde bestuursfuncties en heb daarin veel ervaring als voorzitter opgedaan.

In juli 2014, precies twee jaar nadat ik werd getroffen door een beroerte, startte ik Raadgevend bureau INTER=ESSE.”

Jos Debreczenyi beschikt over een rijkgeschakeerd netwerk, bestaande uit personen met diverse relevante achtergronden, zoals: actieve en vml. politie, actieve en vml. Justitie, politieke bestuurders, rijks-en gemeentelijke ambtenaren, juristen en accountants.

Kawa Ijen, Oost-Java. Eigen Afbeelding

Dromen, denken, durven en... doen!

INTER=ESSE, geleid door Jòzsef Debreczeny, biedt waardevolle ondersteuning aan particulieren, ondernemers en openbare bestuurders.

Met pragmatische expertise bemiddelen we, lossen problemen op en begeleiden veranderingstrajecten. Onze missie: delen, helpen en voldoening halen uit ondersteunen.

Kawa Ijen, Oost-Java. Eigen Afbeelding

Werkwijze

In de zoektocht naar heldere oplossingen hanteert dit proces de stelregel dat feiten altijd zwaarder wegen dan emoties, meningen, beelden en aannames. De opdrachtgever behoudt de controle en verantwoordelijkheid voor het probleem, terwijl de onderzoeker een neutrale en kritische rol aanneemt.

Feiten voorop

De volgende stelregel wordt gehanteerd: feiten prevaleren boven emoties, meningen, beelden en aannames.

Regie bij opdrachtgever

Opdrachtgever houdt regie en blijft probleemeigenaar.

Objectieve facilitator

Onderzoeker neemt kritische objectieve positie in; adviseert, bemiddelt, brengt eigen kennis, ervaring uit z’n netwerk in. Hij neemt de procesbegeleiding en verslaglegging voor zijn rekening;
Contact opnemen

Heeft u vragen?
Neem contact op!